POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: waterserwis.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1 Informacje podstawowe
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: WATER SERWIS SOWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572981 z siedzibą w Luboniu 62-030, ul. Przy Autostardzie 9, NIP: 7831730118.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: poczty e-mail: biuro@waterserwis.pl

§2 Zasady przetwarzania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
a) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
b) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
c) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
d) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
e) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
f) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
g) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
h) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3 Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych
1. Twoje dane będziemy przetwarzać:
a) w celach kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową, za pośrednictwem formularza, za pośrednictwem kanału Social Media lub w odpowiedzi na kontakt telefoniczny na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi;
b) w celach marketingowych, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody;
c) w celach informacyjnych, aby przekazywać Ci ważne informacje dotyczące usług, z których korzystasz za pośrednictwem naszej Strony;
d) w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych (takich jak Facebook / Instagram) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim, o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes;
e) w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony;
f) w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne);
g) w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe);
h) w celach archiwizacji numerów telefonów, wiadomości, e-maili, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, związanego z ochroną przed roszczeniami;
i) w celu analizy informacji anonimowych. To informacje gromadzone za pośrednictwem naszej Strony, takie jak: informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, urządzeniu, czasie spędzonym na stronie, przejściach między stronami, kliknięciach w linki, przybliżona lokalizacja, przedział wieku, płeć. Informacje te są zanonimizowane, są zbierane za pośrednictwem systemów reklamowych i analitycznych naszych partnerów. Nie pozwalają na identyfikację i przypisanie ich do konkretnego użytkownika. Informacje te służą nam do działań marketingowych, analitycznych i statystycznych.
2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
a) jeśli prześlesz nam wiadomość drogą mailową, za pośrednictwem formularza, kanału Social Media lub przekażesz informacje drogą telefoniczną, to będziemy przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą, o usunięcie tych danych;
b) jeśli polubisz post, zostawisz komentarz, napiszesz, zareagujesz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania, możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu;
c) pozostałe dane, które przetwarzamy to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Ty decydujesz, w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony;
d) korzystania z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.

§4 Na Stronie nie dokonujemy automatycznego profilowania
1. Na Stronie nie korzystamy z automatycznego profilowania, w celu tworzenia kampanii marketingowych w oparciu o mierzenie aktywności użytkownika, dzięki któremu bylibyśmy w stanie skierować wybrany przez nas materiał reklamowy do precyzyjnie wskazanego użytkownika.
2. Choć korzystamy z systemów reklamowych naszych partnerów (Facebook, Google) to informacje i dane, które pozyskują na temat Twojej aktywności na Stronie, na podstawie których możemy tworzyć kampanie marketingowe, nie są profilowaniem automatycznym, ponieważ na ich podstawie nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji w stosunku do Ciebie, jako do konkretnego użytkownika (np. pokazanie Ci konkretnej reklamy). Reklamy możemy tworzyć wyłącznie dla grup użytkowników, w oparciu o ogólne dane statystyczne dostarczone przez partnerów. Nie jesteśmy w stanie sprawić, by na podstawie danych dotyczących aktywności, konkretny użytkownik zobaczył wybraną przez nas reklamę.
3. Więcej informacji o tym jak nasi partnerzy dokonują profilowania użytkowników i tworzą grupy odbiorców znajdziesz w ich politykach prywatności w paragrafie niżej.

§5 Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej
1. W zależności od celu w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) rzędy państwowe i inne instytucje publiczne, w zakresie, w jakim obowiązki przekazywania danych wynikają z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze, takich jak dochodzenie roszczeń prawnych, realizacja zobowiązań podatkowych oraz inne postępowania regulowane przez odpowiednie przepisy prawa;
b) dostawca oprogramowania Strony (hosting, serwer, domena);
c) podmiot zajmujący się obsługą programistyczną Strony;
d) podmiot zajmujący się obsługą marketingową Strony oraz obsługą kanałów Social Media;
f) dostawca oprogramowania do przechowywania danych i dokumentów w chmurze;
g) dostawca oprogramowania do zarządzania ciasteczkami i zakresem przetwarzanych danych;
h) jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych (Facebook, Google);
i) jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej Stronie (np. Google Analytics).
2. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadków przetwarzania danych przez podmioty:
a) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie analityki ruchu na stronie w systemie Google Analytics oraz dostarczania dodatkowych funkcji (takich jak Google Maps, Google Search Console) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Strony oraz wyświetlaniem wyników wyszukiwania. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Ten dodatek do przeglądarki umożliwi Ci zarządzanie zakresem i poziomem dostępu do danych zbieranych przez Google Analytics;
b) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie reklam i mierzenia ich skuteczności w systemie Google Ads. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane;
c) Facebook Inc. z siedzibą w USA w zakresie obsługi konta i dostępu do danych w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram), reklam i mierzenia ich skuteczności związanych z instalacją na stronie piksela Facebooka oraz API Konwersji. Zobacz jak Facebook przetwarza i chroni Twoje dane;
d) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie oprogramowania dysku wirtualnego służącego do przechowywania dokumentacji firmowej (dokumentacja obsługi procesu obsługi klienta i kontrahenta oraz dokumentacja RODO). Zobacz jak Google chroni Twoje dane;
e) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie obsługi osadzonych na stronie filmów z przeglądarki YouTube. Google zbiera dane dotyczące Twoich preferencji, aktywności związanych z oglądaniem filmów, co może mieć wpływ na wyświetlane reklamy oraz kształt Twoich playlist. Zobacz jak YouTube dba o prywatność Twoich danych.

§6 Termin przechowywania danych
1. Nie jesteśmy w stanie określić jednego okresu przez który będziemy przetwarzać Twoje dane.
2. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w wiadomości przesłanej drogą mailową, telefonicznie, za pośrednictwem formularza lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, na których mamy swoje firmowe profile, to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

§7 Prawa użytkowników
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) prawo do przenoszenia danych;
c) prawo wniesienia sprzeciwu;
d) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych, znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§8 Informacja o ciasteczkach
1. Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookies).
2. Na Stronie zainstalowaliśmy wtyczkę, która umożliwia Ci samodzielne zarządzanie zakresem przetwarzania danych osobowych poprzez pliki cookies. Wtyczka ta jest zgodna z najnowszymi wymaganiami Content Mode v2, co zapewnia wysoki poziom personalizacji i ochrony prywatności. Autor wtyczki jest certyfikowanym partnerem Google, co stanowi potwierdzenie zastosowania najlepszych praktyk i standardów w zakresie zarządzania danymi użytkowników i cookies. Dzięki tej funkcjonalności, możesz w prosty i intuicyjny sposób dostosować ustawienia przetwarzania danych do własnych preferencji.
3. Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniach użytkowników podczas przeglądania Strony internetowej. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej Strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań użytkowników.
4. Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
5. Wykorzystujemy ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, personalizacji treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.
6. Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane na naszej stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki użytkownika.
7. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność Strony oraz jakość świadczonych usług.
8. Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników i zapewnić optymalne korzystanie ze Strony.
9. Ciasteczka techniczne: Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony. Umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa Strony.
10. Ciasteczka marketingowe: Pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych.
11. Ciasteczka analityczne: Są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z Strony przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, Strony odwiedzane, czas spędzony na stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji Strony, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb użytkowników.

§9 Dlaczego korzystamy z ciasteczek?
1. Komfort korzystania ze Strony: ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco wpłynąć na komfort korzystania ze Strony internetowej.
2. Personalizacja treści: ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań użytkownika, co sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna i użyteczna.
3. Zapamiętywanie ustawień: Dzięki ciasteczkom strona może zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z serwisu.
4. Logowanie: ciasteczka umożliwiają przechowywanie informacji o zalogowanym użytkowniku, co pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi sekcjami Strony bez konieczności ponownego logowania.
5. Utrzymanie sesji: dzięki ciasteczkom strona może śledzić aktywność użytkownika na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.
6. Optymalizacja wydajności: ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań użytkowników na stronie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.
7. Reklamy: ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej adekwatne.
8. Integracja z mediami społecznościowymi: ciasteczka pozwalają na integrację z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter czy Instagram, co umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak komentowanie czy polubienia.

§10 Funkcje ciasteczek technicznych
1. Utrzymanie sesji użytkownika: ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika podczas poruszania się po stronie, co pozwala na przechodzenie między różnymi sekcjami Strony bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.
2. Zapamiętywanie preferencji użytkownika: dzięki ciasteczkom technicznym strona może przechowywać informacje na temat preferencji użytkowników, takich jak wybrany język, wielkość czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.
3. Obsługa formularzy: ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy na stronie, takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkowników.
4. Optymalizacja wydajności Strony: użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie wydajności Strony oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.
5. Bezpieczeństwo: ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa Strony i jej użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości użytkowników, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).

§11 Funkcje ciasteczek analitycznych
1. Pomiar ruchu na stronie: ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz popularności i wydajności Strony.
2. Analiza zachowań użytkowników: dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o sposobie, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie, na przykład czas spędzony na poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają Stronę.
3. Optymalizacja konwersji: ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów Strony, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.
4. Segmentacja użytkowników: użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie użytkowników według różnych kryteriów, co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty, do potrzeb poszczególnych segmentów.
5. Testowanie A/B: ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji Strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich lepiej spełnia założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści Strony.

§12 Funkcje ciasteczek reklamowych
1. Spersonalizowane reklamy: ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania użytkownika, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.
2. Remarketing: dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić użytkowników, którzy odwiedzili Stronę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na stronę i finalizacji transakcji.
3. Pomiar skuteczności reklam: ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia optymalizację strategii marketingowej.
4. Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy Strony partnerskie.
5. Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla użytkowników.